Không nhận diện được thuê bao. Quý khách vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Viettel

Cục Kiểm lâm lảng “né” đề nghị cùng đi kiểm đếm của người dân?

Lượt xem: 447
Thể loại: Hài hước
Mô tả: Công văn trả lời của Cục Kiểm lâm lảng tránh đề nghị cơ quan chức năng và người dân

VIDEO LIÊN QUAN