Không nhận diện được thuê bao. Quý khách vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Viettel

5 bộ phận vô dụng nhất trên cơ thể người

Lượt xem: 381
Thể loại: Xã hội
Mô tả: Răng khôn, xương cụt, ruột thừa là những bộ phận đã bị thoái hóa đi chức năng ban đầu sau quá trình tiến hóa của con người để trở thành người hiện đại ngày nay.

VIDEO LIÊN QUAN